Erikoistumisopinnot on jaettu selkeästi kahteen isompaan kokonaisuuteen. Syksyllä keskitytään myynnin ja palvelun yksilötaitoihin sekä kyseisten aiheiden perusteisiin. Keväällä opinnoissa painotetaan organisaation palveluliiketoiminnan ja myynnin kehittämistä unohtamatta henkilökohtaisia myynti- ja palvelutaitoja. Koko opintojen ajan pidetään ammatti- ja yksilötaitojen lisäksi huolta itsensä johtamisesta ajankäytön ja resurssien kehittämisen näkökulmista.

Oivallukset:

  1. Opintojen tavoite on rakentaa opiskelijalle valmiudet kasvattaa asiakkaista pitkäkestoisia, luottamuksellisia ja kannattavia asiakassuhteita sekä antaa avaimet tehokkaaseen ja systemaattiseen uusasiakashankintaan.
  2. Omatoiminen opiskelu on opintojen onnistumisen mittari. Itsenäistä työskentelyä on 2,5-kertaisesti verrattuna lähiopetukseen.

Opintojen odotukset:

  1. Oppia enemmän itsestä ja siitä, miten muut näkevät minut, jotta voin toimia ja käyttäytyä paremmin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
  2. Poistaa tai ainakin minimoida henkilökohtaiset toimintamallit, jotka vievät harhapoluille ja hidastavat tavoitteisiin pääsyä.
  3. Kehittyä myynti- ja palvelutaidoissa tasolle, jossa pystyn myös auttamaan asiakkaitani ja kollegoitani myymään ja palvelemaan paremmin.

Kysymyksiä ja ajatuksia:

  1. Mitä eroja on myymisessä eri toimialoilla?
  2. Mitä tarkoittaa opintosuunnittelmassa mainittu kehittämishanke?
  3. Mikä on hinnoittelun, myyntimateriaalien ja myyjän organisaation maineen merkitys myyntitilanteen lopputuloksessa?
  4. Mitkä muut minusta riippumattomat asiat voivat olla myynnin ja paremman palvelun esteinä? Miten näihin tekijöihin voi vaikuttaa ennakoivasti?

Tämä kirjoitus on osa Myynnin ja palvelun osaaja -erikoistumisopintoja. Suoritin 30 opintopisteen kokonaisuuden kiitettävällä arvosanalla Haaga-Heliassa 2013–2014.