Etsi

Terho Tirkkonen

avainsana

asiakasymmärrys

Palvelun tuotteistaminen

Tuotteistamiselle ei ole yhtä oikeaa määritelmää, mutta usein tuotteistaminen tarkoittaa palvelun paketointia. THL määrittelee tuotteistamisen palvelujen uudelleen määrittelyksi, täsmentämiseksi ja profiloinniksi asiakaslähtöistä kehittämistä varten. Tässä työvaiheessa palvelujen tarkoitus sisältö, laajuus, laatu, kustannukset, hinta ja muut ominaisuudet asetetaan tarkastelun alle sekä niitä lähdetään kehittämään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Tekesin näkökulmasta tuotteistamisella voidaan muuttaa, laajentaa ja parantaa nykyisiä palveluita sekä rakentaa uusiin tarpeisiin sopivia palvelukokonaisuuksia. (Jaakkola ym., 2009; THL, 2013.) Jatka lukemista ”Palvelun tuotteistaminen”

Mainokset

Asiakasymmärrystä ja asiakasprofilointia käytännössä

Viisi esimerkkiä asiakasymmärryksen keräämisestä b2b- ja b2c-liiketoiminnassa

Asiakasymmärryksen kasvattamisen ja sen jatkohyödyntämisen tavoite on yleensä kehittää asiakaskokemusta ja vasta entistä paremmin asiakkaan tarpeisiin. Asiakasymmärryksen keräämisen kanavat voidaan karkeasti jakaa kahteen osa-alueeseen – organisaation ulkopuolisiin ja sisäisiin. Jatka lukemista ”Asiakasymmärrystä ja asiakasprofilointia käytännössä”

Asiakasymmärrys

Opintojen ensimmäinen tehtävänanto, itsensä johtamisen tehtävien ja tavoitteiden asennan jälkeen, oli perehtyä asiakasymmärrykseen ja -profilointiin. Tutustuttuani kirjallisuuteen huomasin epäloogisen terminologian aiheuttavan hieman päänvaivaa. Mielestäni asiakasymmärrys ja kohderyhmäymmärrys tarkoittavat samaa asiaa, vaikka eri tietokirjailijat, tutkijat ja liike-elämän vaikuttajat käyttävät tietoisesti vain jompaa kumpaa. Päätin käyttää luovasti molempia termejä, koska ’kohderymä’ on laajempi ja ottaa huomioon myös potentiaaliset asiakkaat. Jatka lukemista ”Asiakasymmärrys”

Luo ilmainen kotisivu tai blogi osoitteessa WordPress.com.

Ylös ↑