Yrityksen portfolio eli tarjoama tai tarjooma tarkoittaa valikoimaa asiakkaille tarjottavista tuotteista, palveluista ja ratkaisuista sekä niiden yhdistelmistä. Tarjooman rakentaminen ja hallinta on minkä tahansa liiketoiminnan strategista johtamista. Jotta portfoliosta vastaava johto voi tehdä päätöksiä liittyen tarjooman kehittämiseen, pitää päätöksenteossa olla vahva ymmärrys taustalla vaikuttavasta yhtymä- ja toimialastrategiasta. (1.) Continue reading ”Yrityksen tarjooma”

Mainokset