Etsi

Terho Tirkkonen

”Ilman myynnin johtoa ei ole tuloksellista myyntiä”

”Ilman myynnin johtoa ei ole tuloksellista myyntiä”, toteaa Timo Rope ja täsmentää, että myynti pitää aina tehdä ja systemaattisesti.  Väitän että myyntijohtajan tai myyntitiimin johtajan tehtävä ei ole olla yrityksen paras myyjä. Jatka lukemista ””Ilman myynnin johtoa ei ole tuloksellista myyntiä””

Tiimimyynti vai myyntitiimi?

Tiimimyynti Jatka lukemista ”Tiimimyynti vai myyntitiimi?”

Tuotteen tai palvelun hinnoittelu

Ostopäätöksiä perusteltaessa kuulee usein sanottavan: ”lopulta vain hinta ratkaisee”. Toinen korvaan särähtävä väittämä liittyen hinnoitteluun on: ”hinta muodostuu  tuotantokustannuksista”. Jos hinta todellakin ratkaisisi valinnan, miksi kukaan lentäisi bisnes-luokassa? Jos taas hintaa perusteltaisiin tuotantokustannuksilla, miten on mahdollista myydä samaa olutta eri ravintolassa hintaan 2,80 € tai 11,20 €? Jatka lukemista ”Tuotteen tai palvelun hinnoittelu”

Yrityksen tarjooma

Yrityksen portfolio eli tarjoama tai tarjooma tarkoittaa valikoimaa asiakkaille tarjottavista tuotteista, palveluista ja ratkaisuista sekä niiden yhdistelmistä. Tarjooman rakentaminen ja hallinta on minkä tahansa liiketoiminnan strategista johtamista. Jotta portfoliosta vastaava johto voi tehdä päätöksiä liittyen tarjooman kehittämiseen, pitää päätöksenteossa olla vahva ymmärrys taustalla vaikuttavasta yhtymä- ja toimialastrategiasta. (1.) Jatka lukemista ”Yrityksen tarjooma”

Yhteenveto syksystä

Joulukuun 17.päivän loppuseminaari päätti kurssimme syyslukukauden. Valmistauduimme kokoontumiseen, kukin omalla tyylillään, kiteyttämällä julisteeksi syksyn opit myynnistä ja palvelusta. En ole erityisen lahjakas piirtämään, joten tällä kertaa ratkaisun etsimiseen meni enemmän aikaa kuin toteutusvaiheeseen. Jatka lukemista ”Yhteenveto syksystä”

Prospektointi ja kontaktointi

Myyntiorganisaatiolla on lukuisia keinoja löytää uusia asiakkaita, mutta näiden potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ei aina ole yksinkertaista. Prospektoinnin tehtävä on parantaa osumatarkkuutta, jotta myyjän aika ei kulu mahdottomien kontaktien ja kauppojen parissa. Jatka lukemista ”Prospektointi ja kontaktointi”

Palvelun tuotteistaminen

Tuotteistamiselle ei ole yhtä oikeaa määritelmää, mutta usein tuotteistaminen tarkoittaa palvelun paketointia. THL määrittelee tuotteistamisen palvelujen uudelleen määrittelyksi, täsmentämiseksi ja profiloinniksi asiakaslähtöistä kehittämistä varten. Tässä työvaiheessa palvelujen tarkoitus sisältö, laajuus, laatu, kustannukset, hinta ja muut ominaisuudet asetetaan tarkastelun alle sekä niitä lähdetään kehittämään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Tekesin näkökulmasta tuotteistamisella voidaan muuttaa, laajentaa ja parantaa nykyisiä palveluita sekä rakentaa uusiin tarpeisiin sopivia palvelukokonaisuuksia. (Jaakkola ym., 2009; THL, 2013.) Jatka lukemista ”Palvelun tuotteistaminen”

Kulttuuriäly

CQ’n eli kulttuuriälyn kehitti David Livermore, Linn Van Dyne ja Soon Ang. Tehtävänä oli perehtyä P.Christopher Earleyn ja Elaine Mosakowskin kirjoittamaan Cultural Intelligence –lehtiartikkeliin, tehdä siinä oleva testi ja miettiä omaa käyttäytymistä monikulttuurisissa tilanteissa. Kirjoittajien mukaan kulttuuriäly koostuu kyvykkyydestä sopeuttaa aivot ”head”, vartalo ”body” ja sydän ”heart” kulttuurisesti vieraaseen sosiaaliseen tilanteeseen. Artikkeli käsittelee yksilölähtöisen käyttäytymisen lisäksi myös organisaatioiden kulttuuria ja törmäystilanteita, kun organisaatiot fuusioituvat ja yksilöt siirtyvät kulttuurista toiseen. Jatka lukemista ”Kulttuuriäly”

Innovointi ja fasilitointi

Aloitimme perjantaiaamun vauhdikkaasti fasilitoinnilla ja innovoinnilla. Kolme aihetta keskittyivät myynnin ja palvelun opintojen osa-alueisiin. Käytössä oli kutakin aihetta varten eri innovointimenetelmä, johon oli voinut tutustua etukäteen. Kuitenkin antoisinta oli oppia menetelmät ”learning by doing” tyylillä. Käyn läpi kerrallaan yhden aiheen ja menetelmän. Jatka lukemista ”Innovointi ja fasilitointi”

Luo ilmainen kotisivu tai blogi osoitteessa WordPress.com.

Ylös ↑